O projekcie

Projekt "Olkusz. Posłuchaj i zobacz" został zrealizowany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu, w ramach partnerstwa nawiązanego z osobami prywatnymi, instytucjami, stowarzyszeniami i firmami działającymi na terenie gminy Olkusz. Zainicjowane partnerstwo jest wynikiem udziału olkuskiej Biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek.

Dzięki współpracy partnerskiej, społecznie wyznaczona i zrealizowana została pierwsza ścieżka „Olkusz w pigułce”.

Natomiast dotacja w wysokości 73,11 % wartości projektu otrzymana w konkursie Programu Rozwoju Bibliotek „Aktywna Biblioteka” pozwoliła nam na zrealizowanie drugiej ścieżki „Zamek Rabsztyn i okolice”, 26,89% to wkład niefinansowy Biblioteki – praca wolontariuszy.

Audioprzewodnik dostępny jest w języku polskim, angielskim i niemieckim.

W tworzeniu tekstów audioprzewodnika wzięło udział wielu pracowników olkuskiej Biblioteki oraz pasjonatów, regionalistów i ekspertów. Audioprzewodnik został opracowany na podstawie materiałów promocyjnych Wydziału Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Pomysłodawca projektu:

Elżbieta Matonóg (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna)

Sprawy organizacyjno - prawne:

Jolanta Zięba (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna)

Opracowanie tekstów:

Katarzyna Kulman, Elżbieta Matonóg, Monika Mączka, Beata Szandor (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna)
Jacek Sypień (Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Wydział Promocji).

Konsultacja historyczna:

Jacek Sypień (Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Wydział Promocji).

Tłumaczenie tekstów:

Karolina Zięba - wolontariusz (wersja angielska pierwszej i drugiej ścieżki)
Stowarzyszenie Miasta Partnerskie (wersja niemiecka pierwszej i drugiej ścieżki)

Koordynacja tłumaczeń i konsultacja językowa:

IMPULS – Centrum Języków Obcych (wersja angielska pierwszej i drugiej ścieżki)
Genowefa Bugajska - Stowarzyszenie Miasta Partnerskie (wersja niemiecka pierwszej i drugiej ścieżki)

Lektorzy:

Dr Przemysław Kania – partner projektu (wersja polska pierwszej i drugiej ścieżki)
Mateusz Wysocki – Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser – partner projektu (wersja angielska pierwszej i drugiej ścieżki)
Karolin Wulker - wolontariusz (wersja niemiecka pierwszej ścieżki)
Bartosz Substelny - wolontariusz (wersja niemiecka drugiej ścieżki)

Muzyka:

Miłosz Kieres, Casablancaband – partner projektu

Realizacja nagrań i reżyseria dźwięku:

Miłosz Kieres

Logo projektu:

Katarzyna Kulman (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna)

Koordynacja współpracy z wolontariuszami:

Centrum Wolontariatu - Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu.

Wolontariusze współpracujący z nami przy promocji:

Ewa Dziąbek, Mikołaj Kluczewski, Wojciech Kluczewski, Jakub Kulman, Urszula Myszka