Partnerzy projektu

Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Wydział Promocji - realizuje zadania z zakresu promocji gminy oraz współpracuje w tym zakresie z instytucjami zewnętrznymi

IMPULS Centrum Języków Obcych – organizuje kursy językowe dla różnych grup wiekowych i na różnym poziomie zaawansowania z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Wykorzystuje najnowocześniejsze metody nauki języków obcych.

Miłosz Kieres – wokalista i gitarzysta zespołu Casablancaband, realizator dźwięku.

dr Przemysław Kania – aktor Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Wykładowca PWST we Wrocławiu.

Stowarzyszenie Miasta Partnerskie – skupia osoby zainteresowane partnerstwem europejskim, w szczególności współpracą polsko – niemiecką w ramach partnerstwa miast Olkusz – SchwalbachamTaunus. Promują walory turystyczne, kulturowe i historyczne Polski i Regionu.

Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser - działa na rzecz wszechstronnej pomocy najbardziej potrzebującym. Prowadzi Centrum Wolontariatu.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu – główna książnica miejska, gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory. Aktywnie działa na rzecz promocji miasta i regionu poprzez tworzenie Bibliografii Regionalnej Powiatu Olkuskiego oraz podejmowanie działań kulturalnych i edukacyjnych. Wydawca czasopisma regionalnego „Ilcusiana”.